MILJÖ

Vårt miljöarbete

Vi arbetar ständigt med att förbättra och reducera vår verksamhets påverkan på miljön. Vi har ett mångårigt miljöarbete inom transporter, energi, avfall med mera, som vi bland annat har fått Vägverkets miljöpris för.

  • Vi blåser våra egna flaskor på plats i Ramlösa, vilket innebär att de råvaror som transporteras är komprimerade, tar mindre plats, vilket innebär färre transporter
  • Vi transporterar Ramlösa till stor del per tåg
  • Våra tjänstebilar är miljöbilar och våra chaufförer är utbildade i Ecodriving
  • Ramlösa naturligt mineralvatten är lokalt tappat direkt vid källan – till skillnad från många andra som transporteras långa sträckor

Miljön i vardagen

Det är bra att man engagerar sig i miljön, men buteljerat vatten är bara en minimal del av all den miljöpåverkan vårt konsumtionssamhälle medför. En genomsnittlig årskonsumtion motsvarar endast en knapp tretusendel av en individs totala koldioxidutsläpp. Så du kan fortsätta att dricka Ramlösa med gott miljösamvete!

För att minska din påverkan på miljön kan du till exempel

  • Tvätta 4 maskiner tvätt i 40 grader istället för 60 grader och spara CO2 motsvarande 50 st halvlitersflaskor PET.
  • Sänka inomhustemperaturen med 2 grader och spara CO2 motsvarande 1900 st halvlitersflaskor PET
  • Byta ut 9 glödlampor till lågenergilampor och spara CO2 motsvarande 3125 halvlitersflaskor PET.

Vill du veta mer och få fler tips, läs vidare här (PDF) »